Nefrostomas aprūpe

NEFROSTOMAS gadījumā nierē vai tieši nieres bļodiņā tiek ievadīts katētris, lai urīns nepastarpināti nonāktu ārpusē. Strādājot ar urīna uztvērēju, jāievēro sterilitāte.